PRAVNO OBVESTILO

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja družba Armat. Vsebine, objavljene na spletnih straneh http://www.armat.si, so last družbe Armat in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Prav tako si družba Armat pridržuje pravico do sprememb vsebin.


Pridržki

Družba Armat bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Družba Armat tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki bi jih povzročile informacije, vsebovane na tej spletni strani. Družba Armat ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Družba Armat ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti družba Armat niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Armat d.o.o.
Krmelj 37A
8296 Krmelj

Telefon: +386 (0) 7 39 33 400
splet: http://www.armat.si
e-pošta:


Politika zasebnosti

Družba Armat spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema Armat, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih ne bo uporabila v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Armat določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Družba Armat se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani družbe Armat.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Družba Armat ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.