PREDSTAVITEV STROJEV

Hidravlične škarje LVD MVS-C 62/6

Odrez pločevine na ustrezne dimenzije je možen na škarjah LVD (slika 3), ki omogočajo razrez do debeline 6 mm. Škarje LVD imajo prilagodljive nože, ki so nagnjeni pod kotom. Kot noža samodejno spreminja stroj z debelino pločevine za odrez. Dimenzija, ki jo nastavimo na stroju, se prenese na omejilec pločevine, ki deluje na podlagi vijačnega mehanizma. Za vsak vklop stroja se omejilec kalibrira tako, da potuje na nično točko. Spreminjanje lege pločevine med odrezom preprečujejo držala, ki v fazi odreza pridržijo pločevino v istem položaju, kot je bila pred odrezom. V tabeli 1 so razvidni tehnični podatki stroja [2].

Tabela 1: Tehnični podatki hidravličnih škarij LVD [2].

Model 62/2
Pritisna sila [kN] 290
Delovna dolžina [mm] 6200
Največja debelina rezanja [mm] 6
Najmanjša debelina rezanja [mm] 0,5
Minimalni kot noža [°] 0,5
Maksimalni odrezi na minuto [min.-1] 15
Moč motorja [kW] 23

Slika 1: Hidravlične škarje LVD MVS-C 62/6 [2].


Prebijalni stroj EUROMAC MTX FLEX 6 HYBRID

CNC-voden prebijalni stroj EUROMAC (slika 4) ima obliko okvirja C, ki je iz nodularne litine. Ima veliko mizo, po kateri avtomatska hidravlična vpenjala vodijo obdelovanec po prej načrtovani poti. Razmik med hidravličnima vpenjaloma je nastavljiv in se prilagaja glede na dimenzije obdelovanca. Če je obdelovanec daljši od 1250 mm, hidravlični prijemali avtomatsko preprijemata obdelovanec. Na zaslonu, na katerem izbiramo programe, po katerih bo CNC-stroj prebijal, je med izdelavo možen tudi grafični vpogled poteka celotnega procesa. Stroj ima 6 revolverskih glav in v vsako izmed njih je mogoče spraviti 6 orodij za prebijanje. V tabeli 2 so prikazani tehnični podatki stroja [3].

Tabela 2: Tehnični podatki prebijalnega stroja EUROMAC [3].

Model 1000/30
Pritisna sila [kN] 300
Delovna dolžina po poziciji y [mm] 1300
Delovna dolžina po poziciji x [mm] 1300
Natančnost pozicije [mm] +/– 0,05
Samodejno premeščanje obdelovanca v smer x [mm] 10.000
Maksimalno število prebijanja na minuto [1/min.] 375
Maksimalna debelina [mm] 0,6–6

Slika 2: Prebijalni stroj EUROMAC MTX FLEX 6 HYBRID [3].


Krivilni stroj LVD PPEB 220/61

Stiskalnice (slika 5) so zasnovane, zgrajene in varjene iz enodelnega okvirja, kar blaži tresljaje in zagotovi natančnost stroja. Stroj ima 2D- in 3D-grafični prikaz, ki simulira korake upogibanja in prikazuje zaporedja obračanja pločevine. Ima tudi servo nadzor z najsodobnejšo hidravliko in elektroniko za zagotavljanje popolnega nadzora nad upogibnim procesom ter vgrajen Easy–Form laser, ki omogoča natančno merjenje kota med krivilnim procesom. Laser zaznava skladnost kota med krivljenjem plošče in prenaša digitalne informacije na CNC-krmilno enoto. Tabela 3 prikazuje tehnične podatke stroja, ki je prikazan na sliki 5 [4].

Tabela 3: Tehnični podatki za krivilni stroj LVD [4].

Model 220/61
Pritisna sila [kN] 2200
Delovna dolžina [mm] 6100
Razdalja med stebroma [mm] 5050
Hod [mm] 200
Globina grla [mm] 400
Približevalna hitrost [mm/s] 120
Delovna hitrost [mm/s] 21
Moč motorja [kW] 200
Povratna hitrost [mm/s] 37

Slika 3: Krivilni stroj LVD PPEB 220/61 [4].


Krivilni stroj Jorns TWIN-MATIC

Krivilni stroj Jorns TWIN-MATIC (slika 4) je stroj, pri katerem ni več treba obračati in vrteti pločevine med upogibanjem, ampak je krivljenje mogoče v obe strani – navzgor in navzdol. Omogoča izdelavo zelo kompleksnih profilov brez jemanja pločevine iz stroja med procesom izdelave. Na stroju se lahko krivi pločevina do debeline 3 mm in dolžine do 6 metrov. Stroj odlikujejo hidravlični pridrževalni prsti, ki primejo pločevino pred startom krivilnega zaporedja in podajajo material naprej in nazaj ter ga pred vsakim upogibom pozicionirajo popolnoma avtomatsko. Upravljavec stroja samo vloži ravno pločevino v stroj, pritisne na nožni pedal in se umakne iz območja stroja, ki je zaradi varnosti nadzirano s svetlobno zaveso. Stroj izvede zahtevano zaporedje upogibov v natančnih tolerancah brez kakršnega koli poseganja v proces. Tabela 4 prikazuje tehnične podatke stroja [5].

Tabela 4: Tehnični podatki krivilnega stroja [5].

Model Twin-Matic
Delovna dolžina [mm] 6000
Zmožnost debeline krivljenja za pločevino (400 N/mm2) [mm] 3
Zmožnost debeline krivljenja za aluminij (220 N/mm2) [mm] 4
Število omejilcev [/] 6
Število spenjač [/] 12
Analogno-digitalna pretvorba [1/s] 10
Število zgrabnih prstov [/] 5
Teža [kg] 18.000

Slika 4: Krivilni stroj Jorns TWIN-MATIC [5].


Stiskalnica z grelnimi ploščami HVP Typ 4

Hidravlična stiskalnica ima dimenzije ogrevanih stiskalnih plošč 3000 x 1300 mm. Spodnjo ploščo potiska navzgor 6 cilindrov premera 70 mm in lahko ustvarijo tlak od 0,5 do 3 kg/cm2 na stiskan objekt. Glede na to, kakšen pritisk na cm2 želimo dovesti objektu, reguliramo tlak na cilindrih oziroma stiskalnih ploščah od 0 do 350 barov. Stiskalne plošče so pri tem tipu stiskalnice ogrevane s priklopom na obstoječ sistem ogrevanja. Tabela 5 prikazuje tehnične podatke stroja [6].

Tabela 5: Tehnični podatki stiskalnice [6].

Model HVP 70L
Pritisna moč [t] 70
Pritisna moč (pri 80 % zasedene površine stiskalnice) [kg/cm2] 2,2
Dolžina ogrevane plošče [mm] 3000
Širina ogrevane plošče [mm] 1300
Hod [mm] 400
Število pritisnih cilindrov [/] 6
Premer pritisnih cilindrov [mm] 70
Teža stiskalnice [kg] 3700–5200
Dolžina stiskalnice [mm] 3700
Širina stiskalnice [mm] 1600–1770
Višina stiskalnice [mm] 2000–2370

Slika 5: Stiskalnica z grelnimi ploščami HVP Typ 4 [6].