REFERENCE

BMW MINI

Lokacija: Letališka cesta 1000, Ljubljana
Leto gradnje:
2017
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije, proizvodni program

Projektivni biro:
S.M.STUDIO d.o.o., Marko Sodja Vrhnika
Foto
: PRIMER, Peter Škrlep
          Andrej Matič