REFERENCE

RASTODER – Derby bananas

Lokacija: Letališka cesta 25, 1000 Ljubljana
Leto gradnje
: 2018
Uporabljeni produkti
: fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije 

Projektivni biro: VEBIRO d.o.o.
Foto: PRIMER, Peter Škrlep