REFERENCE

AC KONDOR

Lokacija: Letališka cesta 9A, 1000 Ljubljana
Leto gradnje
: 2019
Uporabljeni produkti
: jeklene konstrukcije, fasadni elementi, zelena streha 

Projektivni biro: AB Biro
Foto
: PRIMER Peter Škrlep