REFERENCE

Avto Slak


Lokacija: Novo mesto
Tip objekta: Poslovno-trgovski objekt
Leto gradnje: 2004
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, jeklene konstrukcije
Projektivni biro: