REFERENCE

Avtohiša Vrtač Kranj

Lokacija: Šuceva ulica 26, 4000 Kranj 
Leto gradnje: 2018, 2019 
Uporabljeni produkti: jeklene konstrukcije, fasadni elementi, steklene fasade, ravna streha, zelena streha 

Projektivni biro:
AB biro 
Foto: Primer, Peter Škrlep