REFERENCE

DACAR I.


Lokacija: Obrtna cona Naklo, 4202 Naklo
Tip objekta: Poslovno-proizvodni
Leto gradnje: 2016
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije, proizvodni program
Projektivni biro: Janez Kraševec, Biro Natura d.o.o.