REFERENCE

HYLA Lj-Črnuče


Lokacija: Brnčičeva ulica 47, 1231 LJ-ČRNUČE
Tip objekta: Poslovni objekt
Leto gradnje: 2016
Uporabljeni produkti:
strešne kritine, proizvodni program
Projektivni biro: SL Inženiring Krško