REFERENCE

IMENŠEK ORODJARNA MARIBOR

Lokacija: Cesta k Tamu 6, 2000 Maribor
Leto gradnje
: 2017
Uporabljeni produkti
: Jeklena konstrukcija, fasadni elementi, ravna strešna kritina, predelne stene; 

Foto
: PRIMER, Peter Škrlep