REFERENCE

IMPOL SKLADIŠČE IN HOMOGENIZACIJA

Lokacija: Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, 2310 Slovenska
Leto gradnje
: 2013, 2015 in 2016
Uporabljeni produkti
: jeklene konstrukcije, fasadni elementi, ravna streha 

Projektivni biro: Planinženiring Šiško d. o. o.
Foto
: PRIMER Peter Škrlep