REFERENCE

INTERIO DESIGN

Lokacija: OPC Ig
Leto gradnje:
2022
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešne kritine, ravna streha, jeklene konstrukcije, nadstreški, podtlačno odvodnjavanje;

Projektivni biro:
PRO-CADIA d. o. o.
Foto
: Peter Škrlep, Primer