REFERENCE

K.L.P. D.O.O.

Lokacija: Pod jelkami 2, 1218 IOC Komenda
Leto gradnje
: 2018
Uporabljeni produkti
: fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije 

Projektivni biro
: GEAS d. o. o.
Foto
: PRIMER, Peter Škrlep