REFERENCE

KOVIS - LIVARNA II.

Lokacija: Železarska cesta 3, 3220 Štore
Leto gradnje
: 2018
Uporabljeni produkti
: jeklene konstrukcije, fasadni elementi, ravna streha 

Projektivni biro: Vebiro d.o.o. Velenje
Foto
: Peter Škrlep