REFERENCE

KVIBO Tržič


Lokacija: Mlaka 2, 4290 Tržič
Tip objekta: Poslovno-proizvodni
Leto gradnje: 2016
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije, proizvodni program
Projektivni biro: STUDIO R, Premrl in Partner d. n. o.