REFERENCE

LOG EXPERT DC1, DC2 Vukovinsko polje

Lokacija: Velika Gorica, Zagreb

Leto gradnje: 2021, 2022

Uporabljeni produkti: fasadni elementi, strešne kritine, ravna streha, jeklene konstrukcije, nadstreški, predelne stene, ALU okna in vrata, podtlačno odvodnjavanje;

Projektivni biro: ATP, Zagreb