REFERENCE

MG Rohr

Lokacija: Dobja vas, Ravne na Koroškem 
Tip objekta:
 Proizvodnja, skladišče in nov sedež podjetja
Leto gradnje:
 2017, 2018
Uporabljeni produkti:
 fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije, artDesign, proizvodni program 
Projektivni biro: Projektant d.o.o.

Foto: Miran Kambič