REFERENCE

OWEN CARBON D.O.O.

Lokacija: Industrijska cona Mengeš
Leto gradnje:
2019
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije, nadstreški, proizvodni program

Projektivni biro: Metka Javh Hribar u.d.i.a

Foto: PRIMER Peter Škrlep