REFERENCE

Poslovno-proizvodni objekt Carthago

Lokacija: Ormož
Leto gradnje
: 2023
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešna kritina, ravna streha, jeklene konstrukcije, nadstreški, podtlačno odvodnjavanje;

Projektivni biro
: pro-bau GmbH
Foto
: Carthago d.o.o. / Head Lens