REFERENCE

Qlandia Kamnik


Lokacija: Kamnik
Tip objekta: Trgovski megacenter
Leto gradnje: 2011
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije
Projektivni biro: IB-Techno d.o.o.