REFERENCE

RASTODER – DERBY BANANAS

Lokacija: Letališka cesta 25, 1000 Ljubljana
Leto gradnje
: 2018
Uporabljeni produkti
: fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije 

Projektivni biro
: VEBIRO d.o.o.
Foto
: PRIMER, Peter Škrlep