REFERENCE

ŠPAN BREZOVICA 2

Lokacija: Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica
Leto gradnje
: 2020
Uporabljeni produkti
: fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije, proizvodni program

Projektivni biro
: Geas d. o. o.
Foto
: PRIMER Peter Škrlep