REFERENCE

TKK

Lokacija: Srpenica 1, 5224 Srpenica
Leto gradnje
: 2018
Uporabljeni produkti
: fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije

Projektivni biro
: Protim, Ržišnik-Perc
Foto
: Miran Kambič