REFERENCE

TKK

Lokacija: Srpenica 1, 5224 Srpenica
Tip objekta
: Logistični center
Leto gradnje
: 2018
Uporabljeni produkti
: fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije

Projektivni biro: Protim, Ržišnik-Perc
Foto
: Miran Kambič