REFERENCE

VEIT TEAM


Lokacija: Čufarjeva ulica 24, 1230 Domžale
Tip objekta: Poslovno-proizvodni
Leto gradnje: 2016
Uporabljeni produkti:
fasadni elementi, strešne kritine, jeklene konstrukcije, proizvodni program
Projektivni biro: Armat d. o. o.