VZDRŽEVANJE IN SERVIS

Servis in vzdrževanje že zgrajenih montažnih objektov

Celostna vzdrževalna dela

Nudimo vam hiter servis ter vzdrževanje že zgrajenih montažnih objektov tako v času garancije kot tudi po izteku garancijskega roka. Pogodbeno se lahko zavežemo za letne preglede objektov ter celostna vzdrževalna dela, ki bodo objekt ohranila v dobrem stanju in podaljšala njegovo življenjsko dobo.

Poskrbimo za celoten pregled objekta

Ovoj objekta je priporočljivo vsaj enkrat letno pregledati in preveriti morebitne spremembe, ki bi sčasoma lahko povzročile večje stroške vzdrževanja. Ob našem obisku poskrbimo za celosten pregled objekta, preverimo sistem odvodnjavanja, pretočnost žlot, žlebov in odtokov, hkrati pa pregledamo tudi pritrditev in tesnjenje strešnih sistemov ter ostalih elementov. Z rednimi pregledi lahko preprečimo povzročitev škod na in v objektih, še posebej ob vse pogostejših močnejših neurjih, prelivanju in zamašitvah odvodnih meteornih sistemov.

Za dodatne informacije nas pokličite na telefon +386 (0) 7 39 33 400 ali izpolnite kontaktni obrazec.